+

آدرس کارخانه : تهران ، کهریزک ، 60 متری امام حسین ، شهرک صنعتی احمدآباد ، خیابان جهان آرا ، بن بست اقاقیا ، پلاک 3

آدرس فروشگاه مرکزی : تهران ، یافت آباد ، میدان رجایی ، خیابان سجادی جنوبی ، پلاک 34

تلفن : ۶۶۲۰۵۲۸۰  -  ۶۶۳۲۴۰۳۶  -  ۵۵۴۴۷۶۷۰